Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Pietrzak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ GRZEGORZ PIETRZAK z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Batalionowej 6 (62 – 200), posługujący się numerem NIP 7840017880, Regon 630750615. Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Klientów (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:

  • realizacji usług/zamówień
  • obsługi posprzedażowej (gwarancje, reklamacje, serwis)
  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
  • wystawiania faktur
  • realizacji akcji marketingowych, pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

2.    Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres ul. Batalionowa, nr 6, 62 - 200,  poczta Gniezno lub telefonując pod numer +48 602 764 294 lub pisząc do nas na adres:  zabezpieczenia.pietrzak@gmail.com.

 

3.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne; zgoda, której udzieliliście Państwo na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez osobę trzecią np. w przypadku gdy zadacie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza na naszej stronie internetowej.

 

4.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, w szczególności niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację usług bądź zamówień, a także kontakt z Państwem. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub podmiot współpracujący z Administratorem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

5.    Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

6.    Administrator będzie przekazywał Państwa dane wyłącznie współpracującym z nim operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także podmiotom, z którymi współpracuje w zakresie obsługi  prawnej i informatycznej. W przypadku, gdy istnieje obowiązek ustawowy, Administrator może być zobowiązany do przekazania Państwa danych organom publicznym. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

7.    Każdy Klient, który przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

8.    W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Niemniej jednak korzystamy  z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

 

9.    Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie w sposób analogiczny do sposobu, w jaki udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych lub kontaktując się z nami na nasz adres, podany powyżej. Wolę cofnięcia zgody możecie Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

 

Jak są chronione dane osobowe Klientów?

Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych:

1. Certyfikat SSL.

2. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

3. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje u Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym będą one udostępnione.

4. System IT Administratora spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient odwiedzając naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.

Klient może skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia. Informację o tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 

Prawo do dostępu, modyfikacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usuwania danych

Każdemu Klientowi przekazującemu dane osobowe, Administrator gwarantuje prawo dostępu, modyfikacji, przenoszenia i usuwania tych danych, a także ograniczania przetwarzania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Klient, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres podany w niniejszej Polityce. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiana polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie. Zmiany polityki prywatności nie mogą pozbawiać Państwa praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

 

 

Copyright © 2017 Systemy Zabezpieczeń Grzegorz Pietrzak | All Rights Reserved